Vyšetření PRENASCAN - neinvazivní prenatální test trizomie (NIFTY) chromozomů č. 21 - Downova syndromu, č. 18 - Edwardsova syndromu a č. 13 - Patauova syndromu

Přihlášení do informačního systému:Výsledky mají informativní charakter. Originál zprávy je zaslín ošetřujícímu lékaři.

Heslo: