Vyšetření PRENASCAN - neinvazívní prenatální test trizomie (NIFTY) chromozomů č. 21 – Downova syndromu, č. 18 – Edwardsova syndromu a č. 13 – Patauova syndromu

Přihlášení do informačního systému:Výsledky mají informativní charakter. Originál zprávy je zaslán ošetřujícímu lékaři.

Heslo: